Starbreeze AB

2012-02-17 15:01:17

Har idag informerats om en planerad personalneddragning som berör cirka 25 medarbetare. Förhandlingar med de fackliga organisationerna inleds omgående. De planerade neddragningarna beror på övertalighet efter Syndicates slutförande.

 

Då vare bara att sälja då! orkar inte sitta och vänta på royalties till nästa år inte…

Tippar på 0.11 vidare mot 0.9 på måndag.